ENGLATRACKER - ONLINE

- ENGLATRACKER I LÄGET ONLINE & KALIBRERING-

STATUS: - ONLINEENGLATRACKER INFO:

STATUSLÄGEN:

= Trackern online.
= Trackern offline enligt följande:
= Service & tillfälligt uppehåll.
= Trackern stängd för säsongen / längre uppehåll

KOMBINATIONER:

+ = Trackern är online men kalibrering e.t.c. pågår.
+ = Trackern är offline för ett längre serviceuppehåll.
+ = Trackern är offline för säsongsuppehåll / längre uppehåll.

Englatracker i läget ONLINE:
Fast bild från Englatracker V3.04.- ENGLATRACKER MED EN KOMPLETTERANDE ONLINE-BILD FRÅN BLITZORTUNG- SYSTEMET-


- KLICKA PÅ RUTAN NEDAN FÖR EN DYNAMISK ZOOMBAR KARTBILD MED UPPDATERING I REALTID -


- MER INFORMATION OM BLITZORTUNG -

VAD ÄR BLITZORTUNG?

Blitzortung är ett privat initiativ framtaget för privata hemmabrukare av s.k. åsktrackers av tysken Egon Wanke i Düsseldorf.
Systemet började utvecklas på allvar under 2000-talet med inriktning att utgöra ett mer prisvärt alternativ till BOLTEK-systemet som är kanadensiskt / amerikanskt.
Genom en billigare teknik med en annorlunda uppbyggnad som är väl så fullgod som det amerikanska systemet kan utbyggnaden av privata trackers öka markant.

Mer information på tyska och engelska finns nedan på bildlänken här under.
Maj 2016 - Flytt och intrimning av systemet:
Englatracker har flyttats cirka 3,5 km i nordvästlig riktning vilket beror på en störande mast.
Den nya placeringen är i stadsdelen Flora strax nordväst om Ängelholms centrum.
Under en period kommer kalibreringar att ske för att optimera trackern.
Men redan nu (15 maj 2016) ser det lovande ut då inga "falska ekon" verkar dyka upp i systemet. Trackern körs nu reguljärt.
Trackern kommer dock optimeras (finkalibreras vid behov), under pågående säsong, för att ge en så korrekt data som möjligt vid åskväder.

Zoom och visning av kartbilden:
Emellanåt så kan kartbilden visa större eller mindre område av Sverige och övriga Europa.
Detta är inget "fel" på din dator utan en manuell justering av det visade området.
Vid perioder med lägre aktivitet av åskan i vårt närområde så visas ett större teckningsområde.
Men då åskan blir högintensiv så sker en manuell omställning av kartbilden, en s.k. "in-zoomning".
På så sätt så visas åskans nedslag mer detaljerat inom täckningsområdet.

Täckningsområde:
Englatracker har ett "optimalt" täckningsområde som främst omfattar Skåne,
södra Halland, södra Småland, västra Blekinge samt Danmark.
Men fler områden visas ganska bra: Sverige inklusive Gotland upp till Östergötland inklusive Småland, västra Götaland,
norra Tyskland, Engelska kanalen, Atlanten utanför Jylland, Polen samt Baltikum.
Här begränsas exakthet och räckvidd beroende på avståndet. För Västra Götaland så innebär Hallandsås,
en "barriär" som begränsar räckvidden och exaktheten hos trackern.

"Close area":
Vid "krysset" där trackern befinner sig så är detta omgivet av en rund röd ring.
Det är en s.k. "close area - zon" vilket innebär att inom denna zonen så betraktas åsknedslag som "nära".
Radien för den röda ringen är 40 km från trackerns placering sett.
På tracker-bilden ovan så hittar du detta i den mittersta kolumnen överst som "Total Close".

Falska ekon:
Under version 1.3 så har falska ekon (fel-reggar) förekommit eliminering av dessa kommer att ske i möjligaste mån.
Även på denna versionen så förekommer falska ekon vid vissa tillfällen.
Dessa kan sannolikt härledas till elektronisk utrustning på en närliggande brandstation och är svår att eliminera.
Är vädret stabilt så förekommer sannolikt ingen åska inom bevakningsområdet :)

Utökade tjänster:

Trackern är ansluten till EWP Tracking System (ETS) som förnyats successivt under åren.

Spark & mobila tjänster:
Det finns en rad mobila tilläggstjänster för din mobiltelefon.
Tyvärr så finns för tillfället inga planer för dessa tjänster på Englatracker.
Du hänvisas istället till kollegorna på t.ex Österlentracker som tillhandahåller de tjänsterna!

Englatracker jobbar ständigt vidare...
Tillsammans med våra kollegor på de andra trackerstationerna runt om i landet, EWP och Blixtar.se så jobbar vi vidare för att förstå "gåtan åska"
"Råa data" från våra trackerstationer, tvärvetenskapliga fakta, händelser m.m. bearbetas och blir till ny vetenskap.
Åskan är ett komplicerat fenomen som trots dess "läskighet" är ett nödvändigt ont för alla levande varelser.
Blixtens nytillverkning av ozon är viktig för flora och fauna och i urhavet så lär våra förfäders-förfäders urfäder ha uppstått i en "ursoppa",
skapad av blixtnedslag, mineraler, ozon och syre m.m. och de första aminosyrorna har gett upphov till liv.
Åskan är mycket intressant eftersom den berör oss alla!
Mer finns att läsa om detta ämne på såväl EWP som Blixtar.se och det finns länkar leder till djupare fakta om fenomenet åska.

Hoppas du har nytta och glädje av Englatracker oavsett om du hatar eller älskar åskväder...
Synpunkter berörande trackern etc. kan ställas till: info@ewp.se

© Englatracker v.3.04 - Updated 2016-07-31 - Klockan 13.42